/ 3 نظر / 49 بازدید

دم عكاسش گرم [لبخند][لبخند][لبخند][دست][دست][دست][چشمک][چشمک][چشمک][خنده][رویا][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]

فرامرزی

محسن جان فدات با این دوربین و عکاسی بی نظیرت ...............

من

چرا دیگه چیزی نمی نویسی من همیشه به وبلاگت سر میزنم قبلا معلم دهدز بودم