تقدیر مدیر دبستان از زحمات کارکنان دبستان ابوذر ...

تاریخ
شماره
تقدیر نامه
تا جهان بوداز سرآدم فراز کس نبود از راز دانش بی نیاز
مردمان بخرد اندر هر زمان رازدانش را به هر گونه زبان
گرد کردند و گرامی داشتند تا به سنگ اندر همی بنگاشتند
دانش اندر دل چراغ روشن است وز همه بد بر تن تو جوشن است
هیچ گنجی نیست از فرهننگ بِه تا توانی رو تو و این گنج نه
خدا را سپاس که در سایۀ الطاف بی دریغش قطره ای از علم بی کرانش را نصیب بندگان عاجز خویش نموده که چون ذات مقدسش بی هیچ منتی ببخشند تا بخشوده شوند.
اینک که به پاس زحمات بی دریغ شما معلم گرامی(...................) و به گرامی داشت شما فرزانگان خردمند که وارثان واقعی خرد و اندیشه اید ، از تلاشهای خالصانه ی شما در راه اعتلای دانش وفرهنگ وعلم آموزی به فرزندان این مرز و بوم صمیمانه تقدیر وتشکر می شود ، باشد که این زحمات شما مورد قبول ولطف ایزد یکتا و آقا امام زمان (عج) قرار گیرد
مدیر دبستان ابوذر چمن

ضرغام فرامرزی
ریاست اداره آموزش و پرورش دهدز
حشمت الله نجاتی فر

/ 1 نظر / 334 بازدید
جوجو

hiupoikhjhkm.m