/ 1 نظر / 137 بازدید
ابراهيم اسدي

به نام تك درخت دوست كه هرچه داريمازان اوست خواستم تشكرياز شما بكنم براي اينكه گوشه اي از مهمان نوازي هاي تيره غريبي هارا نوشته اي