/ 1 نظر / 191 بازدید
ابراهيم اسدي

به نام تك درخت دوست كه هرچه داريمازان اوست خواستم تشكرياز شما بكنم براي اينكه گوشه اي از مهمان نوازي هاي تيره غريبي هارا نوشته اي