سفره ی غذا !! بفرمایید !!!

احسنت به این نظم و اتحاد.......  هیچ دانش آموزی نباید سفره ی جداگانه پهن کنه .. و همه با هم همکاری می کنن.  تو این همه دانش اموز خوب و مهربون ما موندیم و تعارف های صادقانه ی این همه ، که میگن آقا غذای ما را امتحان کن و بخور ......

چکار کنم؟

/ 0 نظر / 44 بازدید