/ 2 نظر / 5 بازدید
ابراهیم اسدی

اقاظرغام ناراحت نباش خداکمکت کنه ماهم یک سال اونجابودیم شما لااقلباماشین میری ولی من عرض رودخانه شنا میکردم من از طرف همه بچه های زحمت کشاموزش پرورش خسته نباشید میگم

گای موه

کو سیل! ای جریان بخون! هر چه وتو گفتم ای جریانه بخون نخونیدیش ا پسوا یه خینی گرس 4 تا گو آوردم دم حونه نگوی هالو سیچه اومی دم حونه! پ آخه هالو بگو یا امیرالمامنین آزارم وت رسی! پ ت....! همو حضرت عباس وی شو ایام گرد بارت ایکنم!