پروفایل من
فرامرزی
تماس با من
نویسنده (های) وبلاگ
آرشیو وبلاگ
روستای درب غریبی ها.. دبستان سلمان فارسی. 22 بهمن نویسنده: ضرغام فرامرزی - شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢

 

لینک      نظرات ()      

عشایر روستا... اسکله سادات نویسنده: ضرغام فرامرزی - شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢

لینک      نظرات ()      

روستای شیوند دهدز نویسنده: ضرغام فرامرزی - شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢

لینک      نظرات ()      

روستای شیوند دهدز نویسنده: ضرغام فرامرزی - شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢

لینک      نظرات ()      

شیوند دهدز نویسنده: ضرغام فرامرزی - شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢

لینک      نظرات ()      

اسکله شیوند نویسنده: ضرغام فرامرزی - شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢

لینک      نظرات ()      

آبشار شیوند دهدز نویسنده: ضرغام فرامرزی - شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢

 

لینک      نظرات ()      

آبشار شیوند دهدز نویسنده: ضرغام فرامرزی - شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢

لینک      نظرات ()      

  نویسنده: ضرغام فرامرزی - شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢

لینک      نظرات ()      

سادات حسینی دهدز... نویسنده: ضرغام فرامرزی - شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢

لینک      نظرات ()      

سادات حسینی دهدز... نویسنده: ضرغام فرامرزی - شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢

 

لینک      نظرات ()      

سادات حسینی دهدز...آب بیدک.. نویسنده: ضرغام فرامرزی - شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢

لینک      نظرات ()      

سادات حسینی دهدز... نویسنده: ضرغام فرامرزی - شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢

 

لینک      نظرات ()      

سادات حسینی دهدز... نویسنده: ضرغام فرامرزی - شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢

لینک      نظرات ()      

برگشتی دوباره و دیدار با دانش آموزای سه سال گذشته ام نویسنده: ضرغام فرامرزی - شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢

سال جدید شروع شد و من که به مدرسه ی دیگه ای رفته بودم در شروع سال برای دانش آموزای روستای قبلی ام مقداری شیرینی فرستادم تا  بدانند که هنوز من هم به یادشان هستم. بعد از دو ماه سرزده وارد مدرسه شدم و به یکباره همه ی دانش آموزهای مدرسه با دیدنم به حیاط آمدند و کلاس ها تعطیل شد . آن لحظه معنی محبتشان را فهمیدم ... اشک شوق ...یاد آن همه خاطره ... روزهای خوب در صورتشان پیدا بود ...(آقا چرا نیومدی ؟  آقا چرا نیومدی ؟ )تکیه کلامشان بود..

در آغوش کشیدن یک معلم آن هم با دستان معصوم و پر صداقت دانش آموزان ابتدایی مفهومی دیگر دارد که قابل بیان نیست..

گذر عمر را دیدن... بزرگ شدن دانش آموزهایم .. احساس رضایت ..و  محبت .......شعله ی خاموش شده ی شوق معلمی را در درونم روشن کرد که بادهای سرد جامعه مدت ها بود وجودش را یخ بسته بودند...

لینک      نظرات ()      

  نویسنده: ضرغام فرامرزی - شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢

روستای چمن از این نما ... قلب منطقه ی سادات حسینی دهدز....

زیبایی خفته در دامن رشته کوه زاگرس.............

سه سال از بهترین لحظات عمرم در این روستا ...........

جاودان خاطرات خیال باطل

لینک      نظرات ()      

عبور از رود سر تنگ روستای چمن نویسنده: ضرغام فرامرزی - شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢

لینک      نظرات ()      

*سر تنگ * روستای چمن نویسنده: ضرغام فرامرزی - شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢

لینک      نظرات ()      

اردیبهشت 1391 روستای چمن دهدز نویسنده: ضرغام فرامرزی - شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢

لینک      نظرات ()      

بز بز قندی...... اردوی اردیبهشت 1391 نویسنده: ضرغام فرامرزی - شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
 
دوستان من
موتور جستجوی خبر قطره